Indiánske dopoludnie 

Deň ľudových remesiel 

Deň mliečnych výrobkov ŠKD 

Deň včiel 

Svetový deň pohybom k zdraviu 

Deň rodiny 

Bylinková záhrada 

Deň matiek 

Deň Slnka 

Stavanie mája 

Späť