Rozlúčka 

Odmena za úspešný školský rok 

Hurá leto 

Deň otcov 

Indiánska túra 

Účelové cvičenie 

Tvorivé dopoludnie 

Brigáda v spolupráci s IBM – Naše Mesto 2022 #nasemesto a @nadaciapontis 

Cvičenie nás stále baví 

Dopravná výchova 

Späť