Pečenie perníčkov ŠKD 

Zimné radovánky 

Krúžky 

Sánkovačka 

Mikuláš 

Ozdobovanie stromčeka 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

Adventný veniec 

Svetový deň behu 

Praktické prírodovedné aktivity 

Späť