Krúžky 

Jesenné sovičky 

Deň železničiarov 

Škôlkári 

Týždeň športu v MŠ 

Jeseň v MŠ 

Výroba šarkanov v ŠKD 

Návšteva Kaviarne od Srdca 

Spoznávanie historických pamiatok MŠ 

Šikovníci z 3.A 

Späť