Vtáčia búdka 

Svetový deň armády 

Medzinárodný deň poštovej známky 

Vianočný punč 

Pečenie perníkov 

Mikuláš 

Vianočné pozdravy 

Ozdobovanie stromčeka 

Jesenné tvorenie ŠKD 

Finančná gramotnosť 

Späť