Iný svet?

Skúste si na malú chvíľu predstaviť, že ste malé dieťa, ktoré sa v jeden deň zobudí a s prekvapením zistí, že nie je doma, ale na úplne inej planéte, v cudzom a neznámom prostredí. Neviete kde ste. Nevyznáte sa v tom cudzom svete. Krajinu neviete identifikovať, pohybujú sa v nej zvláštne bytosti, tiene, ktoré vydávajú nezvyčajné a nepochopiteľné zvuky, približujú sa k Vám, upierajú na Vás pohľady, ktorým nerozumiete, mávajú rukami, všade je veľmi veľa takých bytostí, neustály pohyb a tie záhadné zvuky, ktoré neviete identifikovať, nedá sa to vydržať ...

Ste hladný a smädný, ale nikto nerozumie Vašim prosbám, keď si pýtate jest či piť. S trpezlivosťou ste na pokraji. Nechápete prečo ste niekde, kde nie je nič, čo poznáte alebo chápete. Ste stále viac hladný a smädný, zmätenejší a plný strachu.... Neustále sa pokúšate komunikovať tak, aby ste dosiahli svoje - ťaháte tie pohybujúce sa bytosti za ruku, snažíte sa upozorniť na seba, ako sa len dá, ale uspokojenie Vašich potrieb neprichádza. Zúfalstvo sa stupňuje a s ním aj zbrane, ktoré mimovoľne používate, aby ste dosiahli svoje - kričíte, dupete, bijete, opakujete Vaše žiadosti... Všetko bezvýsledne. Stále ste v tom istom čudnom, neznámom svete, kde nerozumejú Vám a Vy zas nerozumiete im..

Toto nie je príbeh sci-fi filmu, to je realita, ktorú často prežívajú deti i dospelé osoby s autizmom.

Autizmus je jednou z porúch autistického spektra, pričom v populácii jeho výskyt každoročne dramaticky stúpa. Aktuálne štatistiky poukazujú na fakt, že sa s autizmom narodí každé sté dieťa. Častejšie, až 4x viac, sa vyskytuje u chlapcov. Ide o závažnú vývinovú poruchu, ktorá výrazne zasahuje celú osobnosť a prejavuje sa v troch základných oblastiach - v narušení sociálnych vzťahov, schopnosti komunikácie a neschopnosti tráviť čas tvorivým spôsobom z dôvodu narušenej predstavivosti. My Vám chceme priblížiť autizmus tak, aby ste pochopili, že to nie je strašiak, ale svet, do ktorého my vieme vstúpiť a náš vstup bude oplatený láskou.