Vianočná akadémia 

Vianočné trhy 

Návšteva študentov z Gymnázia Šrobárova 

Rodičovská kapustnica 

Vianočné trhy 

Vianočné pečenie 

Vianočné oblátky 

Mikuláš 

Ozdobovanie stromčeka 

Vianočné pečenie 

Späť