Arteterapia

Arteterapia je v širšom zmysle slova terapia alebo liečba umením. V užšom zmysle ju možno chápať ako liečbu prostredníctvom výtvarného umenia.

Arteterapia sa pri práci s deťmi s autizmom využíva ako podporná metóda a možno si ju predstaviť ako tvorivú činnosť, ktorá predpokladá aktívne zapojenie klienta do procesu tvorby. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné ako prostriedky komunikácie, sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.

Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo. Rovnako nie je dôležité, ako pekne či dobre vie dieťa kresliť (dôležité je, či má dieťa ku kresleniu pozitívny vzťah). Arteterapia vychádza z predpokladu, že vďaka tvorivému sebavyjadreniu je možné zmierniť alebo odstrániť ťažkosti dieťaťa a rozvíjať jeho schopnosti.

Skúsenosti s arteterapiou ukazujú, že je vhodnou technikou pre prácu s klientmi, ktorí majú ťažkosti so slovným vyjadrovaním. Osoby s autizmom majú nedostatky v komunikácii, ktoré sa prejavujú napríklad obmedzeným používaním reči, prípadne tým, že sa reč nevyvinie vôbec. Arteterapiu možno vnímať ako formu vyjadrovania, ktorá v rámci tvorivého procesu umožní dieťaťu aj bez slov vyjadriť jeho pocity a vnútorný svet. Popri terapeutických možnostiach predstavuje arteterapia zároveň príležitosť, ako môžu deti s autizmom príjemne a zaujímavo tráviť voľný čas.

Medzi vhodné techniky využívané v arteterapii patria napríklad maľba prstami alebo modelovanie (s plastelínou, hlinou, cestom a pod.), ktoré popri rozvoji jemnej motoriky a tvorivosti dávajú dieťaťu možnosť na  uvoľnenie napätia, stresu. Práve práca s hlinou je označovaná za veľmi vhodnú terapeutickú techniku. Aj masívny hnev možno ventilovať v kresbe, maľbe, najmä však v práci s hlinou. Hlina je veľmi vhodný materiál pre svoju veľkú expresívno-výpovednú hodnotu, nesie v sebe možnosť pohybu, zmeny, deštrukcie i integrácie. Podobný účinok, kedy možno uvoľniť pocity ako hnev, má technika, pri ktorej sa postláčajú kusy papiera a z nich sa vytvárajú koláže.

Existuje veľké množstvo výtvarných techník, výber konkrétnej techniky vychádza zo záujmov dieťaťa, či jeho individuálnych predpokladov na prácu so zvoleným materiálom.

O autorovi: Spravca
Späť

Názor 2 na “Arteterapia

  • Dobrý deň, volám sa Anna Košičanová Vašková. Okrem strednej pedagogickej školy a dvojročného akreditovaného štúdia arteterapie vo vzdelávacom inštitúte v Bratislave. Mám 12 ročnú intenzívnu prax v obore odborná arteterapia u detí a ľudí s poruchou autistického spektra a s ním spojenými pridruženými mentálnymi a inými ochoreniami. V mojej klientele bolo/je viac ako 70 detí a ľudí s autizmom viacerých typov. Detský autizmus, atypický autizmus, Aspergerov syndróm, Touretov syndróm… Počas dvanástich rokov som zbierala hlavne poznatky a skúsenosti a zistenia som posúvala ďalej najmä študentom špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, výtvarného štúdi, organizovali sme odborný seminár v Prešove o reflexívnych terapiách, pokúsili sme sa o vydanie CD piesní a rozprávok pre deti s PAS. Momentálne sme spolu s manželom od roku 2017 založili Artterapeutické centrum Mariah pre deti s autizmom v Prešove. Občianske združenie, ktoré je nad ním záštitou má však svoju históriu od roku 2001. Od mája 2019 bývame v Košiciach. Bolo by mi cťou navštíviť Vaše centrum a predstaviť Vám svoju prácu. Veľmi radi by sme totiž podobné centrum, ako v Prešove,otvorili aj v Košiciach.
    Týmto spôsobom sa usilujeme nadviazať spoluprácu, otvorenosť a korektnosť. Za akúkoľvek odpoveď Vám budem vďačná. S úctou a pozdravom Anna Košičanová Vašková. http://www.familis.webnode.sk, tvorimespolu@gmail.com, 0911160879, Fb stránky, ktoré by vás mohli zaujímať: Autizmus vpísaný a vypálený do hliny, Arteterapia pre všetkých, Artterapeutické centrum Mariah pre deti s autizmom.

  • Chcela by som doplniť, že v Košiciach sa usilujeme o dobrú spoluprácu napríklad s Facilitasom, centrom duševného zdravia, dobré odporúčanie na Vaše centrum nám dala aj MUDr. Eva Palová, prednostka psychiatrickej kliniky na terase.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *