Didaktická pomôcka – Multifunkčná krabica Rubikon

Mnoho žiakov s autizmom má problémy s vytrvalosťou, pozornosťou a s ochotou spolupracovať. To môže vyplývať aj z nedostatočnej časovej a priestorovej orientácie, z nezrozumiteľnosti obsahu a postupu požadovanej činnosti. Štruktúrovanie a vizualizácia pomôže žiakom zorientovať sa v pracovnom priestore a v čase, zorientovať sa v tom, kedy sa má daná úloha vykonávať. Žiak získa prehľad, kedy úloha začína, kedy končí, aká je následnosť postupu krokov pri vykonávaní danej úlohy a tak isto získa prehľad o tom, čo bude vykonávať po ukončení úlohy. Každá  zadávaná pracovná úloha musí byť jednoznačná, zrozumiteľná, aby žiak vedel čo má urobiť a ako má postupovať. Pri poskytovaní vizualizovanej pomoci je nutné citlivo zvážiť množstvo vizualizácie. Pri používaní vizuálnych prostriedkov je veľmi potrebná flexibilita. Tak ako je v živote každého človeka potrebné pociťovať úspech a spokojnosť, tak aj pre žiaka s autizmom je dôležité, aby pri vykonávaní pracovných činností bol úspešný. Preto pri zadávaní pracovných úloh postupujeme od najjednoduchších k zložitejším.

Veľkou pomocou je preto pre nás Multifunkčná krabica Rubikon. Koncepciou a variabilitou krabice je zabezpečená štruktúra a vizualizácia pracovnej úlohy, prispôsobená individuálnym potrebám konkrétneho dieťaťa. Je naozaj multifunkčná, možno ju použiť pri rozvíjaní dieťaťa v rôznych oblastiach, či je to pri rozvíjaní motoriky, grafomotoriky, triedení, porovnávaní, rozvíjaní kognitívnych schopností, matematiky, čitateľských schopností, osvojovaní si učiva skoro všetkých predmetov a oblastí výchovno – vzdelávacích programov. Krabica bola vyvíjaná a upravovaná priamo v „teréne“ v našom Autistickom centre, pričom jej finálna podoba vyplynula z individuálnych a špecifických potrieb našich detí.

Sme veľmi radi, že sa na Slovensku našli výrobcovia: Drevo – hračky, TVOA – pomôcky pre autistické deti, ktorí prišli s krásnou myšlienkou – pomôcť deťom s autizmom. A vďaka tejto myšlienke máme dnes Multifunkčnú krabicu Rubikon, ktorá deťom veľmi pomáha.

Ďakujeme.

O autorovi: Spravca
Späť

Jeden názor k “Didaktická pomôcka – Multifunkčná krabica Rubikon

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *