Poštová známka 

Výroba dekorácii z moduritu 

Mikulášska nádielka od pána Spišáka – veľká vďaka : ) 

List Ježiškovi 

Vianočné tvorivé dielne 

Drevený stromček 

Mikuláš 

Vianoce cez šablonu 

Ozdobovanie stromčeka 

Vianočné medovníky 

Späť