Poplatky za stravnú jednotku 

V zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. zvyšujeme ceny stravných jednotiek o režijné náklady. Od 03.09.2012 sú určené nasledujúce ceny stravného: Položka: Jednotková cena: Stravné Materská škola (desiata + obed) 1,25 EUR Stravné 1. stupeň 1,31 EUR Stravné 2. stupeň 1,41 EUR Stravné Praktická škola 1,54 EUR Stravné pre cudzích stravníkov 3,50 EUR Strava […]

Späť