Autizmus 

Americká psychologická asociácia vo svojom Diagnostickom a Štatistickom manuáli Mentálnych Porúch (DSM IV), stanovila základné kritéria pre diagnózu autizmu: Kvalitatívne poškodenie v oblasti vzájomnej sociálnej interakcie: Zreteľná neschopnosť používať obecné formy vystupovania ako je pohľad do očí, výraz tváre, gestá, pohyby tela,… k vzájomnej sociálnej interakcii. Zlyhávanie pri vytváraní vzťahov so svojimi rovesníkmi. Neschopnosť zdielať […]

Späť