September 2016 

Vzdušný hokej – kvalifikácia Veselé šarkany – výroba a výstavka Svetový deň mlieka Súťaž autíčok na diaľkové ovládanie Dopravná výchova Účelové cvičenie Rodičovské združenie Sadenie kvetov – „Raz sa stanem záhradníkom“  

 
Späť