Aka tika gymnastika

Vďaka podpore nadácie SPP sme v našej škole úspešne realizovali projekt gymnastického cvičenia pre deti s autizmom.

Cvičenie bolo zamerané hlavne na cielený, odborný rozvoj pohybovej kultúry, pod vedením certifikovaného trénera, prostredníctvom pravidelných cvikov základných pohybových zručností. Cieľom bolo zlepšenie celkovej pohybovej zdatnosti, zlepšenie koordinácie pohybov, tréning rovnováhy, nácvik základných gymnastických prvkov a zlepšenie celkového vzťahu k športu.

Cvičenie prebiehalo priamo v našej škole, každý pondelok a stredu. Cvičilo sa v jednotlivých skupinách, v ktorých boli deti rozdelené podľa veku a úrovne svojich schopností. Cvičenie viedla kvalifikovaná trénerka gymnastiky Františka Nemcová. Počas cvičenia sa striedali rozličné aktivity ako napríklad hudobno-pohybové hry, riekanky, pesničky. Ďalej sa cvičili cviky na fitloptách – kotrmelce vpred a vzad a medzi veľmi obľúbené patrili preteky s loptami. Počas cvičenia absolvovali deti aj prekážkovú dráhu, ktorá sa zameriavala na učenie skokov, preskokov, podliezanie či udržanie rovnováhy.

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *