TEACCH

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) je najrozšírenejší program, ktorý sa používa pri práci s deťmi s autizmom. Autorom je Dr. Eric Schopler zo Severnej Karolíny, USA, ktorý začal pracovať s autistickými deťmi a ich rodičmi v roku 1966. V spolupráci Schoplera, autistických detí a ich rodičov sa podarilo vyvinúť TEACCH. Program TEACCH kladie dôraz na tzv. štrukturalizáciu (=organizácia/usporiadanie fyzického prostredia/času, ktoré sa tak stávajú prehľadnými a tým sa uľahčuje porozumenie situácie) a vizualizáciu (= slovný pokyn sa doplní vizuálnou, názornou inštrukciou/pomôckou a tým sa uľahčí jeho porozumenie).

Pri práci s programom sa rešpektuje sedem princípov, ktoré sú najosvedčenejšie pre jeho stabilitu i schopnosť pružne reagovať na zmeny v rámci navrhovaného programu:

  1. Zlepšenie adaptácie
  2. Spolupráca s rodičmi ako koterapeutmi
  3. Stanovenie individuálneho vyučovania
  4. Štrukturované vyučovanie
  5. Rozvoj schopností
  6. Kognitívna a behaviorálna terapia
  7. Všeobecný cvičný model
O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *