HANDLE

HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment & Learning Efficiency) je neinvazívna holistická alternatíva k diagnostike a terapii neurovývojových odlišností zahrňujúcich diagnózy porúch autistického spektra, porúch učenia (dyslexia, dysgrafia), porúch pozornosti, ADHD, porúch vývoja reči, porúch pamäti, porúch správania, DMO, schizofrénie (obsedantne kompulzívne poruchy), depresie, stavov po úrazoch mozgu (mozgových príhodách), Tourettovho syndrómu, CHARGE syndrómu a iných ojedinelých syndrómov.

Všetky deti majú potenciál k učeniu, ich možnosti sú doslova nekonečné. A rovnako ako lezenie je vo fyzickom vývoji dieťaťa základom pre budúcu chôdzu, existujú aj stavebné kamene – neurovývojové systémy – ktoré sú základom akademického, behaviorálneho a sociálneho učenia. Neurovývojové systémy sú u niektorých detí oslabené a než sa posilnia, musia tieto deti jednoducho vyvíjať väčšie úsilie a vynakladať viac práce. Správanie detí a ich reakcia na učenie sú výsledkom toho, ako sa nám ich systémy snažia dať najavo, čo sa v nich deje.

HANDLE sa pozerá na jedinca ako na celok – jeho vonkajšie a vnútorné prostredie a vývoj od počatia po súčasnosť – a používa tieto informácie k určeniu toho, ako pre neho pracujú jeho neurovývojové systémy. HANDLE stavia na vedecky preukázaných faktoch z radu disciplín (rehabilitácia, psychológia, neurovedy, lekárstvo, špeciálna pedagogika, výživa a pod.). HANDLE hľadá korene ťažkostí a nesnaží sa len maskovať príznaky. Ponúka klientom a ich rodinám efektívny prístup, ktorý môže bez využitia liekov a zložitých pomôcok efektívne zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia. HANDLE vytvára pre každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivít, ktoré vyžadujú len niekoľko jednoduchých pomôcok. Prostredníctvom pravidelnej, jemnej a pozvoľnej stimulácie tieto aktivity posilňujú oslabené funkcie a môžu zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia. že menej je viacej a pomaly je rýchlejšie. Spolu s aktivitami doporučíme aj správnu výživu, ktorá, ako je všeobecne známe, ovplyvňuje procesy v našom tele a fungovanie mozgu.

Zdroj: http://www.i-psychologia.sk/view-829.php

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *