Arteterapia – „Farebný svet autizmu“

Projekt je zameraný na poskytnutie špeciálnopedagogickej intervencie formou arteterapie. Tá je  zameraná na zmiernenie, korekciu, rehabilitáciu negatívnych sociálnych dôsledkov vyplývajúcich z postihnutia v prospech optimálnej socializácie detí s autizmom.

Deťom s autizmom bude od septembra 2015 do júna 2016 poskytovaná arteterapia, prostredníctvom arteterapeutky za prítomnosti špeciálneho pedagóga. Terapia bude realizovaná raz týždenne v rozsahu 2 hodín. AC Rubikon poskytne na terapiu priestory, zariadenie a špeciálneho pedagóga (dobrovoľníci, bez nároku na odmenu).

Cieľom projektu je pomôcť deťom s autizmom fungovať v sociálnej skupine,  vytvárať interakcie s deťmi i dospelými a rozvíjať svoje kultúrne vnímanie a tým aj kvalitu svojho života.  Prostredníctvom spoločného zamestnania sa budeme snažiť prekonávať   problémy s pasivitou, či hyperaktivitou detí a rozvíjať motiváciu k vlastnej aktivite.  Cieľom arteterapie je  vytvorenie možnosti pre sebarealizáciu, rozvíjanie záujmov i vytvorenie pozitívneho sebaobrazu detí s autizmom. Neposledným cieľom je prostredníctvom arteterapeutickej činnosti ponúknuť týmto deťom podnety pre rozvoj kreativity, kultúrneho a umeleckého cítenia, motoriky, pracovných zručností, formovaniu pozitívneho vzťahu k práci.    Vďaka zlepšeniu kvality života týchto detí sa následne zlepší aj kvalita života ich rodičov, zredukujú sa problémy vyplývajúce so starostlivosťou o tieto deti. Druhotným cieľom je získanie nových znalostí špeciálnymi pedagógmi z oblasti arteterapie, ktoré nadobudnú počas terapeutických stretnutí od arteterapeutky.

Projekt podporila: Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt j&t banka a.s. nadacia

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *