Čím budem?

Vďaka Programu pre zamestnancov spoločnosti Siemens s.r.o. sme v období jún 2014, až január 2015 realizovali projekt „Čím budem?“. Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť deťom s autizmom osvojiť si pracovné zručnosti a návyky, s ktorými by sa mohli uplatniť v budúcom živote. Nadobudnúť, poprípade zvýšiť si úroveň zručností a schopností v oblasti jemnej a hrubej motoriky, pracovných návykov, estetického cítenia (integrácia do spoločnosti). Vďaka tomuto projektu sme mohli nakúpiť nástroje potrebné na vytvorenie cvičnej stolárskej dielne, kde sa mohli deti učiť pracovať s drevom.

Vzhľadom k narušeniu autistov v oblasti imaginácie a schopnosti generalizovať  osvojené vedomosti a schopnosti, je potrebné akúkoľvek činnosť nacvičovať špeciálnymi metódami v špecifickom štruktúrovanom pracovnom prostredí, aby osvojené zručnosti a schopnosti boli autisti schopní preniesť do bežného každodenného života.    Prostredníctvom pomoci spoločnosti Siemens s.r.o. sme mohli realizovať inovatívny program nácviku pracovných zručností. Vytvorili sme cvičnú stolársku dielňu, kde prostredníctvom pravidelných náučných a utvrdzujúcich aktivít pod vedením odborníkov mohli deti s autizmom nadobúdať zručnosti, ktoré sú pre zdravú populáciu samozrejmosťou. Intenzívnou činnosťou práce v cvičnej stolárskej dielni sa  deti naučili vykonávať základné práce s drevom, rezať, píliť ho, opracovávať, spájať a vytvárať jednoduché výrobky, pod dozorom špeciálnych pedagógov.

Ciele projektu boli plne naplnené. Vďaka pomoci spoločnosti Siemens s.r.o., sa v Autistickom centre Rubikon vytvorila pre deti s autizmom cvičná stolárska dielňa, zakúpili sa pracovné nástroje a náradia, ktoré budú aktívne a dlhodobo využívané pre väčší počet detí s autizmom, pri dodržaní špeciálneho prístupu pri osvojovaní si zručností a návykov. Mnohé deti s autizmom sa naučili základné práce s drevom, čo by malo viesť k ich väčšej samostatnosti pri údržbe domácnosti a k zvýšeniu predpokladu uplatniť sa na trhu práce, čo je potrebné pre zmiernenie ich postihu a tým pomôcť nielen im samotným, ale zároveň aj ich  rodinám.

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *