Počítačový krúžok

Školský rok: 2015/2016

Pondelok 13,00 hod

Vedúca:

Mgr. Milada Bučeková
Beáta Hricová

Cieľom počítačového krúžku je rozšíriť a zdokonaliť počítačovú gramotnosť našich žiakov, pričom jednotlivé činnosti sú prispôsobené ako ich veku, tak aj ich schopnostiam. Na jednotlivých stretnutiach sa deti učia pracovať s myšou, ovládať základné funkcie klávesnice, a ovládať programy v prostredí Windows XP. Súčasťou stretnutí je veľmi motivačná práca s interaktívnou tabuľou, iPadom a vzdelávacími programami. Na spestrenie práce v tomto krúžku budú mať žiaci možnosť priebežne sledovať rozprávky z DVD a CD nosičov, a počúvať hudbu podľa vlastného výberu.

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *