Náboženstvo

Školský rok: 2016/2017

Pondelok 13,00 hod

Vedúci:

Mgr. Tomáš Topolčanský

Žiaci sa v priebehu roka oboznámia s biblickými udalosťami stvorenia sveta, potopy sveta, prechodom cez Červené more, vzostupom a pádom izraelského kráľovstva, príchodom Ježiša Krista na tento svet, jeho zázrakmi, jeho učením a jeho ukrižovaním a zmŕtvi vstaním. Hravou ale náučnou formou sa zoznámia s jednotlivými postavami ako starého, tak aj nového zákona, ako sú napríklad : Adam a Eva, Kain a Ábel, patriarchovia Abrahám, Izák, Jakub, Jozef Egyptský, Mojžiš, králi Dávid a Šalamún, proroci Izaiáš, Eliáš, Elizeus či Jonáš. Ďalej svatý apoštoli Peter, Jakub, Ján, Tomáš, svätá panna Mária, Mária Magdaléna, Ján Krstiteľ a iný.

V náväznosti na tieto situácie či osobnosti sa na každej hodine budeme venovať jednej vlastnosti ktorá je charakteristická pre tú ktorú osobnosť z dejín spásy a budeme sa zamýšľať nad tým, ako túto vlastnosť vniesť do svojho života resp, ako sa jej vyhnúť (v prípade zlých vlastností).

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *