HANDLE 

HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment & Learning Efficiency) je neinvazívna holistická alternatíva k diagnostike a terapii neurovývojových odlišností zahrňujúcich diagnózy porúch autistického spektra, porúch učenia (dyslexia, dysgrafia), porúch pozornosti, ADHD, porúch vývoja reči, porúch pamäti, porúch správania, DMO, schizofrénie (obsedantne kompulzívne poruchy), depresie, stavov po úrazoch mozgu (mozgových príhodách), Tourettovho syndrómu, CHARGE syndrómu a iných ojedinelých […]

DIR/FLOORTIME 

Dva ciele vo Floortime: 1. Nasledovať dieťa Psychológovia, lekári a vychovávatelia prišli už dávno na to, že deti sú inštinktívne bytosti, ktoré by si nikdy neosvojili spoločenské návyky ak by sme ich nechali pobehovať len tak ako sa im zachce. Ale u Floortime sa zameriavame na to, o čo má dieťa záujem, pretože to je […]

ABA (Applied Behavioral Analysis) 

Vo svete patrí medzi jednu z najrozšírenejších a najviac používaných metód v starostlivosti o osoby s autizmom. Predstavuje intenzívny tréning, ktorý sa zameriava na učenie komunikácie, poznávacích a sociálnych zručností, hry, samoobslužných zručností rozdelené do malých a postupných krokov. Za jedného z jej otcov sa považuje Dr. Ivar Lovaas a jej začiatky sa datujú do […]

TEACCH 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) je najrozšírenejší program, ktorý sa používa pri práci s deťmi s autizmom. Autorom je Dr. Eric Schopler zo Severnej Karolíny, USA, ktorý začal pracovať s autistickými deťmi a ich rodičmi v roku 1966. V spolupráci Schoplera, autistických detí a ich rodičov sa podarilo vyvinúť […]

PECS 

Britský Výmenný obrázkový komunikačný systém bol vyvinutý pre nehovoriacich jedincov za účelom naučenia zručnostiam funkčnej komunikácie. V Českej republike je tento program známy ako Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. PECS (Picture Exchange Communication System) sa spája predovšetkým s menami Bondy a Frost, ktorí študovali jeho zavedenie do praxe. Ich cieľom bolo, aby dieťa napodobňovalo […]

Späť