RubiRobot

Projekt „RubiRobot“ podporila Nadácia Allianz, prostredníctvom Nadácie Pontis.

Hlavným cieľom projektu je pomôcť žiakom s autizmom zvýšiť záujem o vedu a techniku zábavnou formou.Autistické centrum Rubikon, n. o. spoločne s rodičmi a priateľmi detí s autizmom zorganizovalo vedecké workshopy, kde sa deti učili konštruovať LEGO robotické stavebnice.Vzdelávanie formou tímovej hry im pomáha rozvíjať oblasť jemnej, hrubej motoriky, predstavivosť a samotnú hru. Výsledkami svojej tvorivej činnosti sa mladí vedci mohli pochváliť na Lego výstavke. Vďaka tomuto projektu môžeme naďalej rozvíjať potenciál našich detí prostredníctvom záujmového útvaru LEGO počas celého školského roka.

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *